تبلیغات
آموزش زبان انگلیـــــســــــــی - الگوهای کاربردی در مکالمه - part:1

آموزش زبان انگلیـــــســــــــی

الگوهای کاربردی در مکالمه - part:1

شنبه 1 مرداد 1384

در این قسمت سعی بر این است كه تا حدودی الگوهای رایج در مكالمه در موقعیت های خاص بیان گردد

1.اطلاعاتی راجع به افراد كسب كردن:

a)  پرسیدن نام کسی:

وقتی بخواهیم نام كسی را بپرسیم معمولا از یكی از دو الگوی زیر استفاده می كنیم:

?A)What is your name

                      نام شما چیست؟

?B) Who are you

اگر بخواهیم به تفكیك نام و نام خانوادگی را بپرسیم،آنگاه سوالات فرق می كند: 

?What is your first name -

اسم کوچک(نام)شما چیست؟  

?What is your surname - 

:or

? What is your lastname -

فامیل شما چیست؟

در مواردی كه نام فرد را می دانید اما مشكوك هستید كه درست است یا خیر،آنگاه می گویید:

?(نامی كه به آن مشكوك هستید)Are you

?Are you Ali

b )  پرسیدن راجع به شغل کسی:

وقتی بخواهیم شغل و حرفه ی كسی را بدانیم از یكی از الگوهای زیر استفاده می كنیم:

 ? What are you -

                        ? What do you do -

?How do you earn your living -

معنی هر سه جمله: شغل شما چیست؟

c)  پرسیدن ملیت و اصلیت کسی:

برای اینكه بدانیم ملیت یك فرد چه بوده و به بیان دیگر،اهل كدام كشور است،از الگوی زیر استفاده می كنیم:

شما اهل کجا هستید؟      ?Where do you come from

در پاسخ به دو گونه می توان عمل كرد:

نام کشور+I am from-

 صفت ملیت فرد+I am a/an -


 A proverb    

.Love begets love 

محبت محبت می آورد.[ شنبه 1 مرداد 1384 - 06:07 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : شنبه 1 مرداد 1384 - 09:07 ق.ظ]

[ پیام ()|| ســـیروس ] [عمومي , ] [+]