تبلیغات
آموزش زبان انگلیـــــســــــــی - comprehension

آموزش زبان انگلیـــــســــــــی

comprehension

دوشنبه 27 تیر 1384

T     i      m       e

Ticking away the moments that make up a dull day

You fritter and wast the hours in an offhand way

Kicking around on a piece of ground in your home town

Waiting for someone or something to show you the way

 

Tired of lying in the sunshine staying home to watch the rain

You are young and life is long and there is time to kill today

And then one day you find ten years have got behind you

Noon told you when to run you missed the starting gun

 

And you run and you run to catch up with the sun but its sinking

And racing around to come up behind you again

The sun is the same in the relative way but you are older

Shorter of breath and one day closer to death

Every year is getting shorter never seem to find the time

 

Plans that either come to naught or half a page scribbled line

Hanging on in quiet desperation is the English way

The time is gone the song is over though i'd something more to say

آلبوم (( نیمه ی تاریک ماه)) گروه(( پینک فلوید)).1974


« زمان »

همپای تیک تاک ثانیه های روزای کسالت بار

همین جوری بی هدف ساعتای عمرت رو هدر میدی

و

توی زادگاهت توی یه تیکه جا ،همینطوری وقت می گذرونی

به انتظار اینکه یه نفر ،یه چیز،بیاد و راهو بهت نشون بده

وقتی از آفتاب گرفتن خسته می شی،میمونی خونه به تماشای بارون

هنوز جوونی و زندگی درازه و امروز رو هم میشه همین جوری گذروند

اما یه دفه خبردار میشی که ده سال گذشته و هیچ کس بهت نگفته که کی باید مسابقه رو شروع کنی

و

تو هم صدای تپانچه ی آغاز مسابقه رو نشنیدی

اونقت بی وقفه می دوی که به خورشید برسی اما اون غروب میکنه

و باز دوباره از پشت سرت در میاد

خورشید همون خورشیده اما تو دیگه سن و سالی ازت گذشته

نفست تنگ تر شده و خودت یه روز دیگه به مرگ نزدیک تر

سال به سال روزا کوتاه تر میشه و انگار هرگز وقت پیدا نمی کنی

چه نقشه هایی که می کشی و یا به هیچ جا نمیرسن و

یا به همون نصف صفحه خط خطی کاغذ ختم می شن

بعد هم کز کردن تو یه گوشه خلوت،مث انگلیسیا

وقت تموم شد و ترانه تموم شد و من فکر می کردم که

حرفای بیشتر برای گفتن داشته باشم./


A proverb

!It's never too late to learn

برای یادگیری هرگز دیر نیست! 

 [ دوشنبه 27 تیر 1384 - 04:07 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : شنبه 1 مرداد 1384 - 03:07 ق.ظ]

[ پیام ()|| ســـیروس ] [عمومي , ] [+]