تبلیغات
آموزش زبان انگلیـــــســــــــی

آموزش زبان انگلیـــــســــــــی

آیا قیاس گیرمت از روز نوبهار؟

دوشنبه 27 آبان 1387

XVIII

?Shall I compare thee to a summer's day
:Thou art more lovely and more temperate
,Rough winds do shake the darling buds of May
;And summer's lease hath all too short a date
,Sometime too hot the eye of heaven shines
,And often is his gold complexion dimmed
,And every fair from fair sometime declines
;By chance, or nature's changing course untrimmed
,But thy eternal summer shall not fade
,Nor lose possession of that fair thou ow'st
,Nor shall death brag thou wander'st in his shade
,When in eternal lines to time thou grow'st
,So long as men can breathe, or eyes can see
.So long lives this, and this gives life to thee

غزل شماره ی هژده:

آیا قیاس گیرمت از روز نوبهار؟/ ماننده‌ات كنم به یكی روز نوبهار؟

زیباتری به ناز و دل‌انگیزتر، چو نار

توفان به لرزه آورد آن غنچه‌های ناز     

وین عهد با بهار، چه كوتاه چون شرار.

گه گرم و پر شرر شود آن چشم آسمان          = گاهی شراره می زند آن چشم آسمان

گاهی فكنده بر رخِ زرینه پود و تار

گاهی بپژمرد گل رخسار هر جمال

از دور روزگار و یا بخت سازگار!

اما بهار روی تو هرگز نپژمرد

نیزت جمال و روی نریزد به سنگ و خار

مرگ گزافگوی نلافد به سایه‌سارشْ                   = مرگ گزافگوی نگوید به سایه‌سارشْ

گر خود زمان بشوی به چنین بیت ماندگار           = بودی  چو بیندت به چنین بیت ماندگار

تا هر نفس برآید و تا چشمخانه هست              = تا دیده باز بیند و تا هر نفس دمد

ماند دراز شعر و دهد جانْت بی‌شمار.                = بس دیر مانَد این و دهد جانْت بی‌شمار.

 

ترجمه ی : داود خزایی[ دوشنبه 27 آبان 1387 - 04:00 ب.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| ســـیروس ] [] [+]

آموزش زمان ها -ب:زمان گذشته:Past tense

سه شنبه 11 مرداد 1384

زمان گذشتهPast tense

در معنای كلی و عام،برای انجام كاری در گذشته دلالت دارد.زمان گذشته انواع مختلفی دارد،كه به شرح هر یك خواهیم پرداخت.

۱.

زمان گذشته ی سادهpast simple tense

اگر قرار باشد راجع به گذشته صحبت كنیم،بیشترین زمانی كه مورد استفاده قرار می گیرد،گذشته ی ساده می باشد.این زمان می تواند بر رویدادهای كوتاه،موقعیت ها و امور طولانی تر و حتی رخدادهای تكراری در زمان گذشته،دلالت داشته باشد.

الگوی ساخت آن بسیار ساده است.تنها كافی است كه قسمت دوم فعل را بعد از فاعل بیاوریم.برای ساختن قسمت دوم فعل،در مورد افعال با قاعده،به شكل ساده فعل

edمی افزاییم.در مورد افعال بی قاعده نیز قسمت دوم هر فعل مختص به خودش است كه باید حفظ گردد.

. He walked into the restaurant and ordered a drink -

او وارد رستوران شد و یك نوشیدنی سفارش داد.

.I lived in shiraz until I was fourteen -

تا وقتی كه 14سالم شد،تو شیراز زندگی می كردم.

. When I was a child we always went to the seaside -

وقتی بچه بودم،همیشه می رفتیم ساحل دریا.

تبصره:زمان گذشته ساده همیشه مفهوم ساده نداشته و می تواند دلالت بر حال و آینده نیز داشته باشد.

مواردی كه الگوی گذشته ی ساده،مفهوم گذشته ندارد عبارتند از:

1..بعد از Ifو سایر کلمات دیگر که مفهوم شرطی دارند.

. If I had the money now,I'd buy a car-

اگر الان اون پولو داشتم، یه ماشین می خریدم.

   .You look as if you were just about to scream-

اینجوری به نظر میرسه که می خواستی جیغ بکشی.

۲.بعد از عبارتهایی نظیر:

It's time(الان وقتشه)،would rather(بهتر است كه)وI wish(ای كاش)،الگوی گذشته ساده برای بیان مفهوم حال و یا حتی آینده بكار می رود.

.Ten O'clock-it's time you went home

ساعت۱۰هست،وقتشه كه بری خونه.

. Don't come and see me today.I'd( 'd =would)rather you came tomorrow -

امروز برای دیدن من نیا،بهتره كه فردا بیایی.

.I wish I had a better memory -

ای کاش حافظه ی  قوی تری داشتم.[ سه شنبه 11 مرداد 1384 - 01:08 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : پنجشنبه 13 مرداد 1384 - 06:08 ق.ظ]

[ پیام ()|| ســـیروس ] [Grammar , ] [+]

poem comprehension

دوشنبه 10 مرداد 1384

شعری از  سهراب سپهری Sohrab Sepehri

WATER

.Let's not muddy the stream

Down the stream a pigeon seems to be drinking

.Or perhaps in some farther thicket, a goldfinch is washing its plumage

.Or perhaps in some hamlet a jar is being filled

.let's not muddy the stream

This stream is perhaps running to the foot of a poplar tree to wash away

. the sorrows of some lonely heart

.A dervish is perhaps dipping a piece of dry bread into the stream

.A lovely lady has come to the lip of the stream

.Let's not muddy the stream

.Beauty is doubled

!What delicious water

!How clear a stream

!How cordial are the people in the upper hamlet

!May their streams jet out! May their cows give prodigious milk

.Never have i visited their hamlet

.There must be God's footprints at the foot of their hedges

.There, moonshine must be brightening over the expanse of speech

.Fences,must be low un the upper hamlet

.Its inhabitants surely know what a flower the peony is

.There,blue must be blue

.some bud is blossoming; the hamlet inhabitants are aware of it

!What a glorious hamlet it must be

!May its alleyways overflow with music

!The people at the mouth of the stream appreciate water

.They have not muddied the stream

.Nor should we

 


آب

در فرودست انگار كفتری می خورد آب.

یا كه در بیشه ی دور سیره ای پَر می شوید.

یا در آبادی كوزه ای پر می گردد.

5.آب را گل نكنیم.

شاید این آب روان می رود پای سپیداری تا فرو شوید اندوه دلی.

دست درویشی شاید نان خشكیده فرو برده در آب.

زن زیبایی آمد لب رود.

آب را گل نكنیم.

10.روی زیبا دو برابر شده است.

چه گوارا این آب!

چه زلال این رود!

مردم بالادست چه صفایی دارند!

چشمه هاشان جوشان،گاوهاشان شیر افشان باد!

15.من ندیدم دهشان.

بی گمان پای چپرهاشان جا پای خداست.

ماهتاب می كند آن جا روشن پهنای كلام.

بی گمان در ده بالا دست چینه ها كوتاه است.

مردمش می دانند كه شقایق چه گلی است.

20.بی گمان آن جا آبی،آبی است.

غنچه ای می شكفد؛ اهل ده باخبرند.

چه دهی باید باشد!

كوچه باغش پُر موسیقی باد!

مردمان سر رود آب را می فهمند.

25.گِل نكردندش،ما نیز آب را گل نكنیم.

آب را گِل نكنیم.

[ دوشنبه 10 مرداد 1384 - 04:08 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : دوشنبه 10 مرداد 1384 - 05:08 ق.ظ]

[ پیام ()|| ســـیروس ] [Reading , ] [+]

SHORT STORIES

پنجشنبه 6 مرداد 1384

در این قسمت سعی بر این است كه كامل ترین داستانهای كوتاه از بهترین نویسندگان كلاسیك در اختیار شما عزیزان قرار گیرد،تا با خواندن و تحلیل آن به روند صعودی آموزش زبان خود كمك كنید؛ شما عزیزان باید دقت داشته باشید كه :::بلندترین پروازها از زمین آغاز می شوند:::؛ پس با ممارست و تمرین و تكرار به آنچه كه می خواهید برسید.

CLASSIC SHORT STORIES

One of the best ways of improving your English is to read the language. This part of our site includes complete short stories by some of the very best classic writers. All stories are complete and unabridged. Read them online or print them off and read them in bed! One new story is added to our site every month. All stories are in the public domain and now copyright free. If you're looking for a larger range of free classic English literature online, .try the English Library. Or if modern short stories are your thing try here

Resumed Identity by Ambrose Bierce

A Terribly Strange Bed by Wilkie Collins

The Idiots by Joseph Conrad

The Bride Comes to Yellow Sky by Stephen Crane

The Last Lesson by Alphonse Daudet

 A Christmas Carol by Charles Dickens

The Boscombe Valley Mystery (Sherlock Holmes) by Sir Arthur Conan Doyle

The Copper Beeches (Sherlock Holmes) by Sir Arthur Conan Doyle

The Sussex Vampire (Sherlock Holmes) bt Sir Arthur Conan Doyle

The Final Problem (Sherlock Holmes) by Sir Arthur Conan Doyle

The Adventure Of Charles Augustus Milverton by Sir Arthur Conan Doyle

Brer Rabbit and the Tar-Baby by Joel Chandler Harris

Young Goodman Brown by Nathaniel Hawthorne

Rip Van Winkle by Washington Irving

A School Story by M. R. James

The Dancing Partner by Jerome K. Jerome

A Little Cloud by James Joyce

How the Leopard Got His Spots by Rudyard Kipling

The Rocking Horse Winner by D. H. Lawrence

A Wicked Woman by Jack London

Rain by W. Somerset Maughan

Bartleby the Scrivener by Herman Melville

 The Masque of the Red Death by Edgar Allan Poe

The Pit and the Pendulum by Edgar Allan Poe

The Avenger by Thomas de Quincey

  Hunter Quartermain's Story by H. Rider Haggard

 The Music on the Hill by Saki

Dracula's Guest by Bram Stoker

The Valley of Spiders by H. G. Wells


A proverb

.Be just before you're generous       

 قبل از اینكه سخاوتمند باشی منصف باش.       

 [ پنجشنبه 6 مرداد 1384 - 06:07 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : پنجشنبه 6 مرداد 1384 - 09:07 ق.ظ]

[ پیام ()|| ســـیروس ] [Reading , ] [+]

الگوهای کاربردی در مکالمه - part:1

شنبه 1 مرداد 1384

در این قسمت سعی بر این است كه تا حدودی الگوهای رایج در مكالمه در موقعیت های خاص بیان گردد

1.اطلاعاتی راجع به افراد كسب كردن:

a)  پرسیدن نام کسی:

وقتی بخواهیم نام كسی را بپرسیم معمولا از یكی از دو الگوی زیر استفاده می كنیم:

?A)What is your name

                      نام شما چیست؟

?B) Who are you

اگر بخواهیم به تفكیك نام و نام خانوادگی را بپرسیم،آنگاه سوالات فرق می كند: 

?What is your first name -

اسم کوچک(نام)شما چیست؟  

?What is your surname - 

:or

? What is your lastname -

فامیل شما چیست؟

در مواردی كه نام فرد را می دانید اما مشكوك هستید كه درست است یا خیر،آنگاه می گویید:

?(نامی كه به آن مشكوك هستید)Are you

?Are you Ali

b )  پرسیدن راجع به شغل کسی:

وقتی بخواهیم شغل و حرفه ی كسی را بدانیم از یكی از الگوهای زیر استفاده می كنیم:

 ? What are you -

                        ? What do you do -

?How do you earn your living -

معنی هر سه جمله: شغل شما چیست؟

c)  پرسیدن ملیت و اصلیت کسی:

برای اینكه بدانیم ملیت یك فرد چه بوده و به بیان دیگر،اهل كدام كشور است،از الگوی زیر استفاده می كنیم:

شما اهل کجا هستید؟      ?Where do you come from

در پاسخ به دو گونه می توان عمل كرد:

نام کشور+I am from-

 صفت ملیت فرد+I am a/an -


 A proverb    

.Love begets love 

محبت محبت می آورد.[ شنبه 1 مرداد 1384 - 07:07 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : شنبه 1 مرداد 1384 - 10:07 ق.ظ]

[ پیام ()|| ســـیروس ] [عمومي , ] [+]

پنجشنبه 30 تیر 1384

 شعـری از سهراب سپهری

ADDRESS

 

Where is the friend's house?" It was dawn"

when the rider asked     

.The sky paused

The passerby bestowed the ray of light between his lips

.onto the darkness of sands    

:And pointing his finger to a poplar tree,he said

Not far from the tree"

There is an alley greener than the slumber of God

.Where love is as blue as the Feathers of Honesty

Walk to the end of alley emerging

.from beyond Maturty

.Take a turn towards the Flower of Solitude

.Two steps to the flower

.Stay at the foot of eternal jet of the earth's myths

.Then a transparent fear will encompass you

:In the flowing intimacy of space , you will hear a rustle

You will behold a child

.On a tall plane tree picking a young bird

.from the Nest of Light   

Ask him

".Where the friend's house is


 

نشانی

 

"خانه ی دوست كجاست؟" در فلق بود كه پرسید سوار.

آسمان مكثی كرد.

رهگذر شاخه ی نوری كه بر لب داشت به تاریكی شن ها بخشید

و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت :

5." نرسیده به درخت

كوچه باغی است كه از خواب خدا سبز تر است

و در آن عشق به اندازه ی پَرهای صداقت آبی است.

می روی تا ته آن كوچه كه از پشتِ بلوغ سربدر می آرد.

پس به سمت گلِ تنهایی می پیچی

10.دو قدم مانده به گل

پای فواره ی جاویدِ اساطیرِ زمین می مانی

و تورا ترسی شفاف فرا می گیرد.

و در صمیمیت سیال فضا خش خشی می شنوی.

كودكی می بینی

15.رفته از كاج بلندی بالا،جوجه بر میدارد از لانه ی نور

و از او می پرسی خانه ی دوست كجاست."[ پنجشنبه 30 تیر 1384 - 06:07 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : جمعه 31 تیر 1384 - 06:07 ق.ظ]

[ پیام ()|| ســـیروس ] [عمومي , ] [+]

آموزش زمان ها -الف:زمان حال:present tense

سه شنبه 28 تیر 1384

1-حال ساده:present simple tense

الگوی ساخت: مصدر بدون to+فاعل

- موارد كاربرد زمان حال ساده

(usage):

1- بین كار های عادی و تكراری

مثال:                                                                          . I usually get up at 9.00 every day -

 

نكته: مهمترین قیود تكرار(Adverb of frequency):

always, sometimes, often, generally, usually, never, ever, seldom, frequently, mostly, occasionally, regularly, rarely, hardly, scarcely  

تبصره :

قیود تکرار بعد از افعال مخصوص و قبل از افعال معمولی بکار می روند:

. He has never been to Germany -

تبصره :

قیود دیگری كه معمولا همراه مورد اول زمان حال ساده است،عبارتند از:

every day,once a week,yearly,daily,weekly,hourly

2- بیان كارهای تغییر ناپذیر و حقیقی :

. She has blue eyes  -

. The earth moves round the sun -

3- بیان كارهای عادی ولی تغییر پذیر:

. You have a lot of friends-

4- بیان كار مشخص و تنظیم شده ای كه در زمان آینده ی نزدیك یا دور به طور حتم و یقین صورت می گیرد.

. My friend leaves London for New York tomorrow -

5- بیان اتفاقات مهم تاریخی كه در زمان گذشته اتفاق افتاده و گوینده بخواهد آن را برای شنوندگان،با اهمیت خاصی بیان كند و اصطلاحا آن را"historic present" گویند.

. Hamlet whose father is dead,is the mean character in the play  -

.... The ghost of Hamlet's father appears and tells Hamlet -

6- افعال مربوط به هوش و هواس، ادراك، هیجان و تملك كه به زمان حال مربوط باشند، با فعل مضارع(حال)بیان می شوند:

. I realize what you mean -

7- بیان استعداد و توانایی:

. She solves difficult problems-

8- بعد از حروف ربطِ:

if,unless,whenever,when,before,after,since,as soon as, until,till,as

اگر فعلی به ‌آینده دلالت كند، به جای آینده از حال ساده استفاده می شود.

اگر به همین زودی بارون بیاد، خوشحال میشم.            .I'll be glad if it rains soon  

?What are you going to do when you leave school -

بعد از در آمدن از مدرسه، می خوای كجا بری؟

:More examples

.I go runnig three times a week-

.The nurses look after patients in hospitals-

.In britain most of the shops close at 5.30 p.m-

نكته :

یكی دیگر از موارد استفاده ی زمان حال ساده،هنگام تعریف داستان و نیز در تفسیر گزارشهای ورزشی می باشد.

2-حال استمراری:present progressive tense

الگوی ساخت: ingفعل +am/is/are +فاعل

طریقه ی شناسایی:

- قید های زمان:       ...,at present, at the moment,now,for the time being

- حال استمراری+جمله ی امری

:Examples

. Please don't make so much noise.i'm studing-

."Where is Ali?" "He's having a bath."-

.Let's go out now. It isn't raining any more-

.at a party) Hello,ann. Are you enjoying the party)-

نكته1: بیشترین مورد كاربرد این زمان در مورد موقعیت هایی است كه هنگام صحبتِ گوینده در حال انجام و اتفاق افتادن می باشند:

بجنب!همه ما منتظر تو هستیم .Hurry up!we're all waiting for you-

چرا داری گریه می كنی؟                       ?why are you crying-

نكته2:زمان حال استمراری به همراه كلماتی نظیرforever,continually,constantly,always برای بیان امور غیر مترقبه و یا اینكه برای بیان گله و شكایت بكار می رود:

.She is always borrowing money and forgetting to pay you back-

اون همیشه پول قرض می گیره، و یادش میره كه بهت برگردونه.(احساس عدم رضایت و لحن گله آمیز گوینده).

- تبصره:

بعضی افعال فقط به صورت زمان ساده بكار می روند.برای مثال  نمی توانید    بگویید"I  am knowing".فقط می توانید بگویید"I know".در زیر فهرست افعالی كه معمولا به صورت استمراری بكار برده نمی شوند ارائه شده است.(اما استثنائاتی نیز وجود دارد):

want        like      belong       know       suppose        remember

need        love     see         realize        mean             forget

prefer     hate    hear          believe      understand     seem

(وقتی به معنای "مالك بودن،دارا بودن" باشد.)have

(وقتی به معنای"عقیده داشتن "باشد.)think

. Do you like london-

. He doesn't understand-

- These shoes belong to me-

(?What do you think Tom will do?(=What do you believe he will do-

 (?What are you thinking about?(= What is going on your mind  اما می گوئیم 


3-زمان حال كامل:present perfect tense

الگوی ساخت: اسم مفعول(قسمت سوم)+have/has+ فاعل

توضیح:

معادل این زمان در فارسی ماضی نقلی است؛همانطور كه می دانید جزء زمانهای گذشته تقسیم بندی می شود اما در انگلیسی جزء زمان حال به حساب می آید.موارد كاربرد زمان حال كامل در اكثر موارد با موارد كاربرد گذشته ی ساده اشتباه می شود،در این مبحث سعی بر این است كه تا حد امكان این زمان و موارد كاربرد آن مورد توضیح قرار گیرد.زمان حال كامل به گونه ای هم با گذشته و هم با حال در ارتباط است و علت تقسیم بندی های مختلف در دستور زبان های مختلف در مورد آن نیز همین مسئله می باشد.

موارد کاربرد زمان حال کامل(usage):

1- كارها و موقعیت هایی كه در گذشته شروع شده اند خودشان (یا اثرشان) تا به زمان حال ادامه پیدا كرده است:

                              .I've lived in Greece since 1979-

من از سال 1979توی یونان زندگی می كنم.

(یعنی در حال حاضر هم در یونان ساكن هستم.)

      .We've known each other for a long time -

مدت زیادی است كه همدیگر را می شناسیم.  

(در حال حاضر هم همدیگر را می شناسیم.)

تبصره:

زمان کار در جملات حال کامل به دو صورت بیان می شود:

(Starting point) نقطه ی شروع کار در گذشته+A). since

(During of action) مدت زمان انجام کار+B). for

از سال 1948تا بحال اینجا كار می كنه. (نقطه ی شروع كار).She has worked here since 1948 -

40ساله كه اینجا كار می كنه. (مدت زمان انجام كار).  She has worked here for 40 years-

2- كارها و رویدادهای كه در گذشته انجام شده و به پایان رسیده اند. در واقع در این كاربرد،اهمیت رویدادِ اتفاق افتاده در گذشته( كه گاهی اثر آن تا به حال نیز ادامه پیدا می كند)باعث استفاده از حال كامل می شود:

.I've been all over Iran-

.The president has been assassinated-

رئیس جمهور ترور شده است.(حال كامل به شكل مجهول)

 

    .I can't go on because I've broken my leg -

چون پام شكسته،نمیتونم برم تعطیلات. 

تبصره:

اگر دقیقا زمان انجام کار در گدشته مشخص باشد دیگر نمی توان از حال کامل استفاده کرد در این حالت باید از گذشته ی ساده استفاده نمود:

.I've spoken to the boss about my holiday-

با رئیس راجع به تعطیلاتم صحبت كرده ام.(حال كامل)

.I spoke to the boss today about my holiday  -

من امروز راجع به تعطیلاتم با رئیس صحبت كردم. (گذشته ساده)

تبصره:

بعضی از عبارات نشان دهنده ی زمان در جملات حال کامل به صورت رایج مورد استفاده قرار می گیرند مهمترین این عبارات عبارتند از:

never:هرگز                   ever:تابحال            yet:نابحال,تاکنون     

already: قبلا,تابحال            before:قبلا             just:همین الان

already,,just,ever,never معمولا بین فعل معین have(یاhas)و قسمت سوم فعل قرار می گیرند.yet وbeforeغالبا در انتهای جمله می آیند.

.Where is Razi? she has just gone out-

?Have you ever seen an iceberg-

.She has never been kissed-

.Has Mary telephoned yet-

?I've already broken three cups.shall I go washing up-

.I'm sure we've met before-

3-حال كامل استمراری:present perfect progressive tense

الگوی ساخت: ing فعل+been+have/has+ فاعل

توضیح:

 این زمان در مورد موقعیت ها و امور موقتی تر كاربرد داشته و بر استمرار آن در گذشته تاكید دارد.

ماه گذشته رو توی آپارتمان سالی سپری كردم .I've been living in sally's flat for the last month

That man's ('s = has) been standing on the corner all day

اون مرد تمام طول روز رو اون گوشه ایستاده بود. 

نكته: مقایسه ی حال كامل استمراری و حال كامل:

وقتی كه حال كامل بكار می بریم ، بیشتر منظورمان این است كه كاری در گذشته به انجام رسیده و پایان یافته و احتمالا اثر آن بعد از آن ادامه یافته اما وقتی كه حال كامل استمراری را بكار می بریم، بدین معناست كه آن كار ممكن است تا به حال ادامه یافته باشد و در واقع بر استمرار آن(تا به زمان حال)تاكید داریم.

. I've been reading your book

من دارم كتابتو می خونم.(خواندن كتاب هنوز تمام نشده)- حال كامل استمراری

من كتابتو خوندم.(خواندن كتاب تمام شده)- حال كامل.I've read your book-
[ سه شنبه 28 تیر 1384 - 04:07 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : پنجشنبه 30 تیر 1384 - 03:07 ق.ظ]

[ پیام ()|| ســـیروس ] [عمومي , ] [+]